Monitor (HBO) Sprint programma

Het Sprintprogramma zet in op meer deelname van studenten aan een bètatechnische studie aan een hogeschool of universiteit, minder tussentijds afhaken of van opleiding veranderen en ze de gekozen bètatechnische studie vaker succesvol afronden en doorstromen naar de bètatechnische arbeidsmarkt.