Monitor kwaliteitseffecten BPV Protocol ‘BPV Monitor’

De bpv-monitor is in het voorjaar 2011 uitgevoerd en brengt de mening van het leerbedrijf, de student en de mbo-instelling over de bpv in kaart.