Monitor MBO-Ambitie Programma

Het Ambitie Programma (2003-2010) was erop gericht mbo-instellingen te ondersteunen om te komen tot aantrekkelijker technisch onderwijs en een betere aansluiting op het vmbo, hbo en de arbeidsmarkt. De scholen dienden dat concreet te maken door een vergroting van de in-, door- en uitstroom van deelnemers aan technische opleidingen in het mbo met 15%. Met de deelnemende Ambitie instellingen zijn hierover afspraken gemaakt. Ook zijn specifieke afspraken gemaakt over de toename van het aandeel meisjesstudenten in de technische opleidingen en de doorstroom naar het hbo.