Monitor Post Initieel

De monitor postinitieel is een onderzoek naar de deelname van volwassenen aan postinitieel onderwijs. De monitor publieke infrastructuur onderzoekt de positie van de publieke infrastructuur (roc’s, aoc’s, vakscholen en hbo’s) in de markt van postinitieel onderwijs. Door beide onderzoeken te combineren kan bovendien inzicht gegeven worden in de (mis)match tussen vraag en aanbod. Dit onderzoek bouwt voor op eerdere onderzoeken van ecbo: de monitor postinitieel van 1994, 1999, 2000 en 2005 en de onderzoeken naar de positie van roc’s in de markt van postinitieel onderwijs van 2001 en 2004. Voorgaande onderzoeken hadden primair als doelstelling om de stand van zaken op te maken. Voorliggend onderzoek zal deze traditie voortzetten zodat trendanalyses mogelijk zijn.