Monitor Sociale Veiligheid mbo

De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de mbo-sector gericht op deelnemers, personeel en beleidsmakers. Het onderzoek wordt sinds 2001-2002 uitgevoerd door het Ecbo in opdracht van de MBO Raad, in casu het Platform Veiligheid van de MBO Raad. In 2001-2002 vond het eerste onderzoek, de nulmeting, plaats met daarna vervolgmetingen om de twee jaar (2004, 2006 en 2008). De monitor bestaat uit drie delen:
– Deel 1 Deelnemers;
– Deel 2 Personeel;
– Deel 3 Beleid.