Monitor Sociale veiligheid

Tweejaarlijks onderzoek in de mbo-sector naar een aantal aspecten van veiligheid. Mbo-instellingen geven sinds het begin van deze eeuw structureel vorm aan goed veiligheidsbeleid. Dat gebeurt vanuit de vier pijlers van sociale veiligheid, zoals het Platform Veiligheid van de MBO Raad die heeft geformuleerd: het sociale klimaat, het onderwijs, de registratie en afhandeling van incidenten en (fysieke) maatregelen. Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) voert deze monitor uit, in nauwe samenwerking met het Platform Veiligheid.