NA-LLL

Het Nationaal agentschap Leven Lang Leren (NA LLL) in Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van het Europese subsidieprogramma Een Leven Lang Leren. Het NA LLP verstrekt informatie over de mogelijkheden van het programma aan Nederlandse scholen en onderwijsinstellingen.​