Nationaal scholieren onderzoek

Het Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011 is het elfde onderzoek in de reeks van Scholierenonderzoeken die het Nibud sinds 1984 heeft gehouden. Van november 2010 tot en met januari 2011 hebben meer dan 16.500 scholieren de vragenlijst ingevuld. Na schoning bleven 10.402 respondenten over voor analyse. De respondenten zijn herwogen naar geslacht, leeftijd en provincie zodat het onderzoek een representatieve weergave geeft van alle scholieren in Nederland.