NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het NJi helpt organisaties in de jeugdsector de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren door het ontwikkelen, beheren en implementeren van kennis over jeugd- en opvoedingsvraagstukken.