NRTO

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO handhaaft en bevordert de kwaliteit van het particulier onderwijs en overlegt daartoe met de ministeries van OCW en EL&I en met onderwijsorganisaties en werkgeversorganisaties.