NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een zelfstandig bestuursorgaan onder toezicht van met ministerie van OCW. NWO is de nationale Nederlandse wetenschapsfinancier (tweedegeldstroomfinancier) en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te bevorderen.