OECD

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO; Engels: OECD) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.