Onderwijs in Cijfers

Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Deze website is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De website bevat zo’n 115 kengetallen en ruim 400 grafieken en interactieve kaarten over het po, vo, mbo, hbo en wo. Naast de kengetallen biedt Onderwijs in Cijfers ook thema-analyses. Dit zijn artikelen op basis van bestaande databestanden van OCW, CBS en DUO.