Onderwijsverslag

In het Onderwijsverslag bundelt de Inspectie van het Onderwijs sinds 1994 cijfers en informatie, schetst positieve en negatieve ontwikkelingen en doet aanbevelingen om het onderwijs te verbeteren. Het jaarlijks verslag geeft een beeld van de staat van het onderwijs over de volle breedte. Vóór 1994 werd het onderwijsverslag samengesteld en uitgegeven door het Ministerie OCW / SDU.