Open Onderwijsdata

Op deze website worden onderwijsgegevens in de vorm van datasets weergegeven. Het nieuwe Leverbeleid van DUO impliceert o.a. dat voor ‘derden’ zogenaamde
‘etalagebestanden’ beschikbaar worden gesteld. Deze bestanden bevatten een dwarsdoorsnede van de algemene informatiebehoefte van DUO-klanten.