PIAAC – Programme for the international Assessment of Adult Competencies

Onderzoek naar de kennis en vaardigheden van volwassenen in Nederland. Ook geeft het onderzoek inzicht in het gebruik van vaardigheden op het werk. Het PIAAC-onderzoek wordt in 26 landen uitgevoerd, waaronder Nederland.