Platform 31

KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV zijn per 1 juli 2012 gefuseerd tot Platform31. Daarmee ontstaat een nieuwe kennisorganisatie die positief wil bijdragen aan het oplossen van ruimtelijke, economische en sociale vraagstukken.