Platform Beta Techniek

Het Platform Bèta Techniek is een door de Nederlandse overheid ingestelde organisatie die tot taak heeft te zorgen voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici, om zo een bijdrage te leveren aan het behoud van de Nederlandse kenniseconomie.