Platform Bewegen en Sport

Het Platform Bewegen en Sport maakt sinds de zomer van 2010 deel uit van MBO Diensten. Bewegen en sport moeten een integraal onderdeel zijn van mbo-opleidingen. Mbo-instellingen kunnen zich aansluiten bij het platform en financiële en inhoudelijke ondersteuning op diverse thema’s aanvragen.