Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke organisatie, ingesteld door het ministerie van OCW. Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie.