ResearchNed

ResearchNed is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat is gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en kennisoverdracht op onderwijs gerelateerde thema’s zoals studenttevredenheidsonderzoek, uitval en voortijdig schoolverlaten, instroom en studiekeuze, kwaliteit, structuur en organisatie van het onderwijs en de onderwijsarbeidsmarkt. ResearchNed beheert het Studentenpanel en voert jaarlijks de Startmonitor uit, een onderzoek onder eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs.