ROA

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de faculteit Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hoofddoel is het verbeteren van de kennis over de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Meer specifiek bestudeert ROA de effecten van kennis en vaardigheden – verkregen door onderwijs – op een dynamische arbeidsmarkt en op de beroepsloopbaan.