RWI

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) was van 2002 tot 2012 het overlegorgaan en expertisecentrum van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI is gestopt per 1 juli 2012. Deze site blijft in de lucht tot 1 juli 2013. Zo blijven de producten van de RWI nog één jaar digitaal beschikbaar.