SBB

In de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.
De SBB verricht verschillende wettelijke taken met betrekking tot leerbedrijven, kwalificatiestructuur en informatievoorziening over de arbeidsmarkt en beroepspraktijkvorming.
SBB heeft sinds 1 augustus 2015 de taken overgenomen van de vereniging van 17 kenniscentra.