SBO

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) was het kenniscentrum voor werken in het onderwijs. De sociale partners verenigd in het SBO hebben op 31 december 2011 de stichting SBO beëindigd en zetten hun activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt per sector voort. Deze site is een website van de stichting SBO in liquidatie. SBO staat voor Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, kenniscentrum op het terrein van werken in het onderwijs van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs. De sociale partners verenigd in het SBO hebben op 31 december 2011 de stichting SBO beëindigd en zetten hun activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt per sector voort. Het bestuur SBO heeft besloten de site in 2012 nog in de lucht te houden, zodat de hier verzamelde informatie voor geïnteresseerden voorlopig beschikbaar blijft.Deze site zal, behalve voor het primair onderwijs, niet meer worden geüpdate. Te zijner tijd zal onderwijsarbeidsmarkt.nl worden omgevormd tot een site voor de sector primair onderwijs.