School ex monitor

Met het School ex-programma wordt gestimuleerd dat examenkandidaten in het mbo na het behalen van hun diploma langer doorleren om jeugdwerkloosheid te voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is het doel om gediplomeerde deelnemers die besluiten niet door te leren en die nog geen baan hebben, door te geleiden naar het UWV WERKbedrijf voor ondersteuning bij het vinden van een baan.