Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Sinds 1991 voert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University in samenwerking met DESAN Research Solutions enkele grootschalige onderzoeken uit onder recente schoolverlaters en pas afgestudeerden. Hiermee wordt de transitie van school naar werk of vervolgonderwijs die gediplomeerden maken in beeld gebracht. Het jaarlijks onderzoek wordt over bijna de volle breedte van het Nederlandse onderwijsstelsel uitgevoerd, en heeft betrekking op de situatie van gediplomeerde schoolverlaters (VMBO, AVO en MBO) en afgestudeerden (HBO en WO) ongeveer anderhalf jaar na het voltooien van de opleiding. De verzamelde gegevens vormen samen het door het ROA ontwikkelde SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS). Dit informatiesysteem is gebaseerd op grootschalige enquêtes die volgens een geïntegreerd model worden uitgevoerd.