(Sectorale) Arbeidsmarktinformatie

Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de inhoud, kwaliteit en bruikbaarheid op regionaal niveau van arbeidsmarktinformatiebronnen, de mogelijke lacunes erin en het feitelijke gebruik ervan. Research voor Beleid en EIM voerden het eerste deel van het onderzoek uit (naar de inhoud en de kwaliteit van bronnen alsmede naar wat de literatuur zegt over de bruikbaarheid) en CAB Groningen het tweede deel (naar de bruikbaarheid en het feitelijke gebruik en verdere wensen volgens de gebruikers). De resultaten van het onderzoek dienen als input voor een advies van de RWI over de toekomstige inrichting van de regionale arbeidsmarktinformatie. Dit advies sluit aan op de Basissets Regionale Arbeidsmarktinformatie, die UWV WERKbedrijf samenstelt in het kader van haar opdracht regio’s van arbeidsmarktinformatie te voorzien.