SEOR

Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam (SEOR) is een nauw aan de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit gelieerd onderzoeksinstituut. SEOR voert contractonderzoek uit voor onder andere ministeries, gemeenten en internationale organisaties op het gebied van sociaal-economische vraagstukken.