SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan dat het kabinet en parlement adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.