SIOB

SIOB voert de landelijke regie op het bibliotheekbestel, bevordert de samenhang, verbinding en efficiëntie binnen het openbare bibliotheekstelsel als geheel en ontwikkelt en initieert beleid en innovatie binnen de sector. SIOB heeft eind 2012 de (pilot) monitor laaggeletterdheid gepubliceerd. De monitor wordt in 2014 voortgezet en ondergebracht in een overkoepelende ‘educatiemonitor’, waarin de educatieve functie van openbare bibliotheken (dus ook op andere gebieden dan laaggeletterdheid) op structurele wijze in kaart wordt gebracht.