Steunpunt Taal en Rekenen VE

In de periode 2012-2015 zal het Steunpunt Taal en Rekenen VE i.s.m. de Stichting Lezen & Schrijven en andere organisaties zorg dragen voor de ondersteuning bij de implementatie van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015. De taken van het Steunpunt zijn per 1 januari 2012 uitgebreid op het terrein van de volwasseneneducatie.