Steunpunt Taal & Rekenen mbo

Het Steunpunt taal en rekenen mbo is een initiatief van het Ministerie van OCW om mbo scholen te ondersteunen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Het Steunpunt informeert scholen over toetsing, examinering en relevante wet- en regelgeving en stelt servicedocumenten en handreikingen beschikbaar.