Stichting ABC

Stichting ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland. In verschillende provincies zijn afdelingen van ABC die opkomen voor de belangen van de groep laaggeletterden in Nederland.