Stichting Expertisecentrum ETV.nl

Stichting Expertisecentrum ETV.nl realiseert educatieve en multimediale oefen- en instructieprogramma’s voor laagopgeleiden en laaggeletterden. Met de series en oefenprogramma’s kan de doelgroep zelfstandig of begeleid oefenen met basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. De materialen stimuleren en activeren de gebruikers om vaardigheden te verbeteren waardoor leerambities en zelfvertrouwen vergroten. ETV.nl richt zich ook op roc’s en andere onderwijsinstellingen, publieke organisaties, werkgevers en brancheorganisaties.