Stichting Lezen en Schrijven

De Stichting Lezen en Schrijven wil laaggeletterdheid structureel oplossen in Nederland. De stichting vervult vier rollen, te weten:
– De aanjager, die organisaties en individuen in de publieke en private sector stimuleert en activeert;
– De communicator, die constante aandacht voor het thema vraagt;
– De uitvoerder, die organisaties helpt hun verantwoordelijkheid in de praktijk te brengen;
– Het kenniscentrum, dat individuen en organisaties informeert over laaggeletterdheid en gerelateerde thema’s.