StvdA

De Stichting van de Arbeid is een landelijk overlegorgaan op private basis waarin twee partijen deelnemen: de centrale organisaties van werkgevers en die van werknemers. De Stichting wil als overlegorgaan voor deze organisaties goede arbeidsverhoudingen bevorderen.