TALIS – Teaching and Learning International Survey

TALIS bevat van 23 deelnemende landen internationaal vergelijkbare gegevens over de professionele ontwikkeling van leraren.