Technomonitor

In de Technomonitor werd de stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven samengebracht. Het bundelt nieuwe en bestaande onderzoeken die in opdracht van het Platform Bèta Techniek zijn uitgevoerd en legt relaties tussen de programma’s van het Platform, de eerste trends en de toekomst.