TIER

Het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) is een onderzoeksinstituut dat zich richt op evidence based onderwijs. TIER heeft drie partners: de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen.