TKMST vmbo monitor

TKMST Monitor is een onderzoek van Malmberg in samenwerking met Blauw Research. De TKMST Monitor is het grootste landelijke onderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo. Sinds 1996 worden jaarlijks de keuzes en motieven in het studie- en loopbaanoriëntatieproces onderzocht. In 2007 hebben ruim 24.000 scholieren deelgenomen aan de TKMST Monitor.