Trendrapport vraag/aanbod naar arbeid

Het SCP heeft op 1 augustus 2010 de arbeidsmarktpanels overgenomen van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, OSA. Beide panels bestaan sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. De OSA bracht ieder jaar een trendrapport uit met de hoofdpunten uit de panels. Het ene jaar een rapport over het panel arbeidsaanbod en het andere jaar over het panel arbeidsvraag.