UTwente

De faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente verricht ondermeer fundamenteel en toegepast onderzoek binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid en de zakelijke dienstverlening.