UvA

De Universiteit van Amsterdam is op verschillende manieren betrokken bij (onderzoek naar) het beroepsonderwijs. Medewerkers van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s) en in het onderzoeksinstituut Research Institute of Child Development and Education. Binnen dit instituut vindt fundamenteel onderzoek plaats op het gebied van Onderwijskunde en Pedagogiek.