UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. Het UWV is een Zelfstandig Bestuursorgaan dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van SZW.