Verwey-Jonker

Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein. Een van de de drie onderzoeksgroepen van het instituut richt zich op jeugd, opvoeding en onderwijs.