VSV-verkenner

Bekijk met de VSV-Verkenner de stand van zaken met betrekking tot voortijg schoolverlaten in Nederland: op landelijk niveau, per RMC-regio, gemeente of school, bekijk de resultaten van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maak vergelijkingen tussen gemeenten en/of scholen en bekijk andere relevante informatie.​