VSV Verkenner

De VSV-Verkenner geeft op toegang tot kwantitatieve en kwalitatieve informatie over voortijdig schoolverlaten. Daarnaast biedt de VSV-Verkenner de mogelijkheid regio’s of onderwijsinstellingen onderling met elkaar te vergelijken én er worden meerdere schooljaren naast elkaar getoond. Hiermee ontstaat inzicht in de (regionale) ontwikkeling van de aanpak van voortijdig schooluitval in Nederland.