VVE Monitor

De landelijke VVE-monitor van Sardes biedt inzicht in de stand van zaken van VVE per oktober 2008.